Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2020-002 KASK - Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği Suha Kocaoğlu Kupası Fotoğraf Yarışması - SKT: 6.4.2020  

Düzenleyen Kurum
Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK)
TFSF Onay No
2020-002
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
19.8.2019
Son Katılım Tarihi
6.4.2020
Seçici Kurul Toplanması
18.4.2020
Sonuç Bildirim Tarihi
8.5.2020
İlgili Kişi
R. İbrahim Kurulay
Tfsf Temsilcisi
Duygu Nazire Kaşıkçı
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

KASK - Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği 
Suha Kocaoğlu Kupası
Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

 1. – Amaç:

Suha Kocaoğlu, 80’li yıllarda fotoğrafla tanıştı. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünde göreve başladı. 1997 yılında Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneğine üye oldu. 2000 yılında dernek başkanlığına seçildi. KASK’ı bir dernek olmaktan ziyade yuvası gibi görerek fotoğrafa gönül veren birçok fotoğrafçının yetişmesini sağladı. Saydam Dergisi’nin yayın editörlüğünü üstlendi. Fotoğraf sanatı bilgisini aktarmak için fotoğraflarının yanında açıklayıcı metinler de sunarak öğrencilerinin ve fotoğraf severlerin yararlanabildiği kaynaklar oluşturdu. TFSF'nin kuruluşunda KASK delegesi olarak önemli desteklerde bulundu. Ulusal Fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği, çeşitli fotoğraf seminerlerinde eğitmenlik yaptı. Karma sergilere katıldı. Saydam gösterileri yaptı. 2013 yılında aramızdan ayrıldı.

 

Suha Kocaoğlu Kupası, Suha Kocaoğlu’nun anısını yaşatmak ve fotoğrafın metinlerle desteklendiği çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Fotoğrafçıların tekil fotoğraflar üretmesinden ziyade, "proje" üretimine yönelik olarak konu, teknik veya üslup yönünden bütünlük taşıyacak seri fotoğraflar ve anlatmak istediği düşünce ve/veya duygularını sanatsal ya da akadem​ik bir dil ile yazılı olarak ifade eden çalışmalar  üretmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

 1. – Konu:

Konu sınırlaması yoktur. Sadece kişi veya nesneleri rencide edici konular yarışma dışı bırakılır.

 1. – Kategori ve Bölümler 

Yarışma, sayısal (dijital) kategoride ve renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümdür. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 1. – Genel Katılım Koşulları:
 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmaya katılım bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Grup olarak katılım halinde, grup üyelerinin tamamı bir katılımcı olarak kabul edilir ve gruptaki aynı kişilerle devamlılık beklenir. Grup olarak katılım sağlamış bireyler, aynı yıl içerisinde ayrıca bireysel olarak kupaya katılımcı olarak katılabilirler. 
 3. 18 yaş üstü herkesin katılımına açıktır ancak TFSF temsilcisi ve Seçici Kurul Üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 4. Yarışmaya 5 (beş) adet sayısal renkli veya siyah-beyaz fotoğraf ve bu fotoğrafları bir araya getiren amacı ya da hikayeyi anlatan en az 500 karakter (boşluklu) olmak üzere en fazla 5000 karakteri (boşluklu) aşmayacak Türkçe bir metin ile katılım sağlanır. Metin, fotoğrafların tek tek açıklanması yerine genel konu bütünlüğüne dair olmalıdır.
 5. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği metninde, kaynak göstermek şartıyla alıntı yapabilir. Alıntı yapılan cümle/paragraf bitiminde parantez içinde 1’den başlayarak sırayla rakam verilmeli, metnin sonunda bu rakamların yanına ilgili kaynak bilgisi verilmelidir. Aynı kaynaktan metin içinde farklı yerlerde alıntı kullanılacaksa aynı rakam kullanılmalıdır. Alıntı yapılan kaynağın yazarının adı soyadı, hangi tarihte yazıldığı/basıldığı, kitap adı/dergi adı, web sitesinden alıntı yapıldıysa linki ve ne zaman bu linke erişim sağlandığı belirtilmelidir. Eğer başka bir dilden Türkçe’ye tercüme yapıldıysa orijinal metin kaynak olarak gösterilmelidir. Metin yazımında akademik ilkeler, Türk Dili imla ve etik kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. Metin kesinlikle belirli grupları veya belirli bir kişiyi aşağılayıcı, argo veya küfür içermemelidir. Düzenleyici kurum, yarışmaya katılan metinde bu durumların aksi olduğunu tespit etmesi halinde katılımcıyı eleme yoluna gidecektir.  
 6. TFSF altyapısına önce fotoğraflar yüklenecek daha sonrasında gelen ekrandaki metin kutusunun içerisine katılımcı metnini yazacaktır veya kopyalayıp metin kutusuna yapıştıracaktır.
 7. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Düzenleyici kurum ve TFSF Temsilcisi; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesinde olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.  
 8. Katılımcı, TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. 
 9. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Düzenleyen Kurum ve TFSF, tur atlayan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.  
 10. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece ve mansiyon) almamış olması gerekmektedir. Daha önce ödül almış ya da aynı eserin kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleriyle yarışmaya katılma kural ihlali sayılır. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada sergileme veya satın alınan fotoğrafların katılımında bir kısıtlama yoktur.
 11. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. 
 12. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, telif hakkının başka kurum, kuruluş veya kişiye verilmediğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. 
 13. Yarışmaya gönderilen fotoğraf ve üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. 
 14. Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının kazandığı ödül, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödülü iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma sonuçları KASK’ın www.kask.org.tr ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

5- Telif (Kullanım) Hakları:  

 1. Yarışma sonunda başarılı olan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları KASK ve eser sahibi ile birlikte süresiz olarak eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. 
 2. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 3. Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar KASK tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırıldıktan sonra KASK arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir. 
 4. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir. 
 5. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 6. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur. 

 

6- Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi 

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 2. Yarışma fotoğraflarının ve metnin online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme ve dosya yükleme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. 
 3. TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden eposta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. 
 4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. 
 5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır. 
 6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz için 1 Mb)'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. 
 7. Gönderilecek metin, fotoğraflar yüklendikten sonra gelen ekrandaki metin kutusunun içine kopyalanıp yapıştırılmalıdır. Ayrıca metin dosyası yüklenmeyecektir.
 8. İsimlendirme: 

Her bir fotoğraf dosyasının ve metnin ismi maksimum 31 karakter olmalıdır.  (Konu bütünlüğü olan metnin başlığının olması gerekmektedir)

Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Fotoğrafın ve metnin isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır.

İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. 

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf  

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi). 

3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D). 

4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 5’e kadar) ve metin için 6 yazılmalı ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 

5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 1 no’lu “dere kenarında” adlı fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_dere_kenarinda” gibi olur. Metin için alt çizgiden sonra “metin” yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının hazırlamış olduğu metin dosyası için isimlendirme “TRomeryD6_metin” gibi olur…

 1. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. 
 2. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için KASK sorumlu olmayacaktır. 

 

 1. Yarışma Takvimi: 

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 06.04.2020

Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 18.04.2020

Sonuç Bildirim Tarihi              : 08.05.2020 

Ödül Töreni Tarihi                  : 06.06.2020

 

 1. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla): 

Aykan ÖZENER                                                 Fotoğrafçı, Arkeolog

Dr. Öğr. Üys. Çağatay GÖKTAN                      KASK Üyesi, Kocaeli Üniversitesi Fotoğraf Bölümü

Doç. Dr. Dilek FİDAN                                    Kocaeli Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Dora GÜNEL                                                       Fotoğrafçı    

Ümran ÖZDEMİR                                               KASK YK Başkanı

 

Yedek Üyeler:

Cengiz Han GÜNESEN                                    KASK

 

Seçici kurul tam katılım ile toplanır. Toplantı günü asil jüri üyeleri katılım sağlamaz ise yedek üyeler toplantıya katılır. Buna rağmen toplantı gün yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta içinde yinelenir. 

TFSF Temsilcisi: Duygu N. KAŞIKCI

 

9- Değerlendirme: 

 1. Suha Kocaoğlu Kupası’nı kazanmak için birbirini izleyen yarışmalarda 3 (üç) tur (yıl) başarılı olmak gerekmektedir. 
 2. Katılımcıların yarışmaya toplamda 1 (bir) yıl ara verme hakkı vardır. 
 3. Öncedeki turlarda (yıllarda) yarışmada başarılı olmuş ancak katılım gösterdiği tur (yıl) içinde başarılı olunamadı ise önceki başarıları dikkate alınmaz ve yeniden birbirini izleyen yarışmalarda 3 (üç) tur (yıl) başarılı olması gerekir. 
 4. Başarılı olmak için birinci ve ikinci turlarda seçici kurulun oyçokluğu yeterliyken, üçüncü turda oybirliği gerekmektedir.
 5. Bir yılın başarılı olacaklar sayısında sınırlama yoktur.

 

10- Yarışma Sekreteryası-İletişim: 

Ad Soyad                    : R. İbrahim Kurulay

Telefon No                  : 0532 551 4160 – 0530 314 6944

E-Posta Adresi            : kask@kask.org.tr, kaskkocaeli@gmail.com

Adres                          : Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği 

                        Ömerağa mah. M.Levent Ersoy Sok. Altınnal Ap. Kat:3 İzmit-Kocaeli

 

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2020-002” numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

2020-002 KASK.jpg