Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2020-003 Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Geleneksel 9. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması - SKT: 10.1.2020  

Düzenleyen Kurum
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı
TFSF Onay No
2020-003
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
28.8.2019
Son Katılım Tarihi
10.1.2020
Seçici Kurul Toplanması
16.1.2020
Sonuç Bildirim Tarihi
20.1.2020
İlgili Kişi
Nur Güler
Tfsf Temsilcisi
Selahattin NEMLİOĞLU
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı
Geleneksel 9. Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması

 

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU:

Yarışmanın konusu “ZEYTİNBURNU” dur. Yarışmaya katılan her bir yarışmacı fotoğraf(lar)ını Zeytinburnu sınırları içerisinde çekmiş olmak zorundadır.

Yarışmanın amacı Fotoğraf severleri Zeytinburnu’na çekmek, çekilen fotoğraflarla ilçenin bilinirliği artırarak turizme katkı sağlamaktır. Zeytinburnu'nun tanıtımına ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamaktır.

 

 1. GENEL KURALLAR :
  1. “Zeytinburnu”; tarihi, insanı ve konumu itibariyle tek başına bir anlam ifade etmektedir. Mekânsal açıdan yarışmaya gönderilen fotoğrafların, İstanbul ilinin Zeytinburnu ilçesine ait olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle mevki, cadde, sokak gibi belirleyici isimler fotoğraf adlandırması sırasında kullanılmalıdır. Yarışmanın konusu Zeytinburnu ilçesinin sınırları, https://sehirrehberi.zeytinburnu.bel.tr/

adresinde belirtilen mahalle ve semtlerdir. Dereceye giren fotoğrafların sahipleri fotoğrafı Zeytinburnu sınırları içinde çektiğini ispatlamakla yükümlüdür. Havadan, yüksek bir yerden, denizden çekilen fotoğraflarda kadraj içinde kalan kısmında Zeytinburnu sınırları içinde yer alması gerekmektedir. Yarışmacı jürinin bilgi istemesi durumunda bunu da ispatlamakla yükümlüdür.

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcileri ve onların birinci derece yakınları dışında tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
 3. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 4. Daha önceki yıllarda Zeytinburnu Belediyesi fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, Zeytinburnu Belediyesi fotoğraf yarışmalarında ödül veya sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 5. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 6. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb insanız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insanız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 7. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insanız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 8. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 9. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 10. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 11. Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 12. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 13. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 14. Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) fotoğraflar Zeytinburnu Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Zeytinburnu Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir; kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu albüm/kitaptan tüm / ödül ve sergileme kazanan katılımcılara, TFSF ve üye derneklere, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na birer adet gönderilecektir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 15. Yarışma sonuçları Zeytinburnu Belediyesi’nin www.zeytinburnu.bel.tr adresinden ve TFSF - Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfalarında ve Sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2019’ da yer alacaktır.
 16. Ödül kategorilerinde yer alan Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü yarışmaya katılan tüm yarışmacılar arasından seçilecektir.
 17. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 18. Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Zeytinburnu Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 19. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 20. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Zeytinburnu Belediyesi’ne gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 21. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 22. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 23. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

 1. ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ ve GÖNDERİLMESİ
  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.zeytinburnu.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
  3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
  4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
  6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den (Siyah-Beyazlarda 1 Mb’den) az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
  7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  8. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 2. İsimlendirme:
  1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
  2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
  3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
  4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
  5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_belediye_cad” veya “TRomeryD2_zburnu_meydani” gibi…
 3. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 4. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Zeytinburnu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 5. Yarışma Takvimi
  1. Yarışmaya Son Katılım Tarihi     : 10 Ocak 2020, Cuma Saat 23.00 (TSI)
  2. Seçici Kurul Toplanma Tarihi     : 16 Ocak 2020, Perşembe
  3. Sonuç Bildirim Tarihi                   : 20 Ocak 2020, Pazartesi
  4. Sergi ve Ödül Töreni Tarihi         : 31 Ocak 2020, Cuma

 

 1. Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

Coşkun Aral                    Foto Muhabir                 Foto Muhabirleri Derneği

İsmail KÜÇÜK                 Fotoğraf Sanatçısı          Türkiye Fotoğraf Vakfı

Murat GÜR                     Fotoğraf Sanatçısı     Türkiye Fotoğraf Vakfı, Yeditepe Fotoğraf Derneği, Fotoğraf Dostları Derneği

Nazan Tuna                     Fotoğraf Sanatçısı          İFSAK, İstanbul Fotoğraf Derneği

Süleyman GÜNDÜZ      Fotoğraf Sanatçısı          Fotogen, Türkiye Fotoğraf Vakfı

Seçici kurulu en az üç kişi ile toplanır.

 1. TFSF Temsilcisi        : Selahattin NEMLİOĞLU
 2. Ödüller-Sergilemeler
  Birincilik 6.000 TL
  İkincilik 4.000 TL
  Üçüncülük 3.000 TL
  Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü 2.000 TL
  Mansiyon Ödülü (5 adet) 1.000 TL
  Sergilenmeye Değer Eser (En fazla 30 Adet) 500 TL

 

 1. BAŞVURU ADRESİ VE YARIŞMA SEKRETERYASI

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5 Kat:3 Zeytinburnu / İstanbul

Yetkili Kişi: Nur Güler