Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-067 ''Gönüllülük'' Temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması - SKT: 29.12.2019  

Düzenleyen Kurum
Gençlik ve Spor Bakanlığı & İslam İşbirliği Gençlik Forumu
TFSF Onay No
2019-067
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
23.9.2019
Son Katılım Tarihi
29.12.2019
Seçici Kurul Toplanması
15.1.2020
Sonuç Bildirim Tarihi
20.1.2020
İlgili Kişi
Murat Berkyürek
Tfsf Temsilcisi
Emrah AKYILDIZ
Türkçe Şartname
İngilizce Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

“Gönüllülük” Temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması
 Şartname

 

“Gönüllülük” Temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması

 Şartname

 

1. Yarışma Adı

 

      “Gönüllülük Temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması”. Bu yarışma Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İslam İşbirliği Gençlik Forumu işbirliği ile düzenlenmektedir. Yarışmanın yürütücülüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

 

2. Yarışma Konusu

 

 

      “Gönüllülük”

      Gönüllülük; kişinin tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla, bireysel çıkarlarını gözetmeksizin, hiçbir maddi beklentisi olmadan, sadece topluma faydalı olma arzusuyla, fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini birlikte ya da ayrı ayrı kullanabilmesi durumudur. Bu bağlamda gönüllülük esası, ülkeler arasındaki kültürel farklılıklar nedeniyle değişik formlarda karşımıza çıksa da, küreselleşen dünya düzeninde insanlığın evrensel değerlerini ön plana çıkarmasıyla birlikte, anlam kargaşası yaşanmadan üzerinde ortak bir platformda uzlaşılan bir olgu olma özelliği taşımaktadır.

 

3. Yarışma Amacı

 

      Yarışma; tüm dünyada genç gönüllüğün önemini vurgulamak, gençlerin gönüllülük çalışmalarında daha etkin rol almalarını sağlamak ve bu kapsamda uluslararası bir bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Yarışmanın amaçları arasında evrensel değerleri uluslararası toplum düzeyinde ve özellikle genç bireyler ekseninde ele alıp gönüllülüğün sınırsız dünyasında var olan güzel ve başarılı örnekleri gençlerin dinamizmi ve heyecanıyla çoğaltmak, bu heyecanı paylaşmanın değeriyle bütünleştirmek yer almaktadır.

 

4. Yarışma Kategori-Bölümleri

 

      Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

 

      5. Katılım Koşulları

 

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

 

 1. Katılımcı 18-35 yaş aralığında olmalıdır.

 

 

 1. Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Katılımcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına bakılmayacaktır, başka ülkelerden fotoğrafçıların da katılımına açıktır. Yürütme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

 

 

 1. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilir.

 

 1. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

 

 1. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

 

 1. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının derhal ödülü iade etmesi gerekir.

 

 1. TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile FIAP kırmızı listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

 

 1. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

 

 1. TFSF patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF  elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya herhangi bir yasal, idari, vs. problemin tezahürü halinde işbu problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF  tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

 

 1. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların, kısa kenarı en az 2200 piksel, bit derinliği 300 dpi olacak biçiminde asıl dosyalarını katılımcıdan talep edebilecektir.

 

 

 1. Yarışma sonucunda verilecek olan Birincilik Ödülü, İkincilik Ödülü, Üçüncülük Ödülü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Fotoğraf Sanatını Teşvik Özel Ödülü ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Fotoğraf Sanatını Teşvik Özel Ödülü, ödül almaya hak kazanan fotoğrafçılara Türkiye’de, 2020 yılı Mart ayında düzenlenecek olan Uluslararası Gönüllülük Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek ödül töreni esnasında elden ve nakit olarak verilecektir. Söz konusu ödülleri almaya hak kazanan fotoğrafçıların yurtdışı ulaşım, yurtiçi ulaşım, konaklama ve yemek masrafları karşılanacaktır.

 

 • Ödül alan fotoğraflar haricinde, sergilenmeye layık görülen fotoğrafların sahipleri, arzu etmeleri halinde kişisel masraflarını karşılayarak ödül törenine katılabilirler.

 

 

 

 

6. Fotoğrafların Kullanımı ve Telif Ücreti

 

 1. Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin yayın, telif, kullanım, sergileme hakkına ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarına Fotoğrafçı ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı sahip olacaktır. Bu eserler Gençlik ve Spor Bakanlığı arşivinde saklanacaktır. Fotoğrafçı eser(ler)inin kullanımı için peşinen izin / muvafakatname vermiş sayılır. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler, bütün telif haklarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından satın alınmış gibi işlem görür.

 

 1. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar ile satın alınan eserler sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, internet sitesi gibi fotoğrafların kullanılacağı alan büyüklüğünün izin vermemesi durumlarında isim belirtilemeyebilir) ayrıca bir telif ücreti ödenmeden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde, sergi, basılı katalog, dijital katalog (mobil platformlar da dahil), Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki web siteleri, mobil uygulamaları, tüm sosyal medya hesapları, ajanda, poster, takvim, destek ürünleri, basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda, kitaplarda, kamu spotlarında, broşürlerde vb her türlü tanıtım malzemelerinde, TV programları ve ihtiyaç duyulabilecek tüm mecralarda tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Katılımcı bunlara bağlı olarak ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Katılımcı, ödül verilen ve/veya sergilenmeye layık görülen fotoğraf(lar)ının isminin belirtilmesi sureti ile, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde sergilenmesi veya yarışmadan sonra aynı konuda yayımlanacak kataloğu da içeren eserde ve yarışmanın tanıtımı amacıyla oluşturulabilecek her çeşit çalışmada yer alması durumunda ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Ödül alan fotoğraflar haricinde, sergilenmeye layık görülen fotoğrafların sahiplerine tamamen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın inisiyatifinde olmak üzere fotoğraf başına en fazla 250 TL telif ücreti ödenecektir. Katılımcı, telif ücretine itiraz hakkından peşinen vazgeçtiğini ve artırım talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

 

 1. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

 1. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın http://www.gsb.gov.tr internet sitesinde ve ICYF’in www.icyf-dc.org internet sitesinde yayınlanabilir. Ayrıca yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Instagram, Twitter, vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2019’da yer alacaktır.

 

 1. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

 

 1. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda, ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42-55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

 

 1. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme

Kurulu ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.

 

 1. Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

7. Albüm

 

Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyeleri ve TFSF Temsilcisine, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığına birer adet gönderilecektir.

 

8. Fotoğrafların Gönderilmesi

 

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

 

 1. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) gönderilmesi sadece dijital (sayısal) olarak aşağıda belirtilen iki adres üzerinden gerçekleştirilebilecektir:

 

 1. Türkçe (Turkish) http://tfsfonayliyarismalar.org/

 

 1. İngilizce (English) http://www.tfsfonayliyarismalar.org/en/

                       

 1. Katılımcılar http://tfsfonayliyarismalar.org/ sitesine girerek üye olmak ve yarışma şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş olurlar. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

 

 1. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

 

 1. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

 

 1. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 300 dpi, 7,12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, dosya büyüklüğü 4 Mb’yi de geçmemelidir.

 

 1. Katılımcılar fotoğraf yükleme esnasında her fotoğraf hakkında en az 500 en çok 2000 karakterden oluşan fotoğrafı anlatan bir açıklama metni ilave edecektir. Açıklama metni İngilizce, Arapça, Fransızca veya Türkçe olabilir.

 

 1. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

 

 1. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

 

 1. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

 

9.Fotoğrafların İsimlendirilmesi

 

 1. Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız: http://www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODES-en.pdf

 

 1. Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” için “omery” veya “oerly” veya “erily” gibi).

 

 1. Bölümün baş harfi yazılmalıdır (Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz > D). Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalıdır (Sırasıyla 1’den 4’e kadar) ve bundan sonra da alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

 

 1. Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ”ın “gülen çocuk” adlı 1 no’lu fotoğrafı için dosya adı: “TRomeryD1_gulen_cocuk” veya “çocuk hayattır” adlı 2 no’lu fotoğrafı için dosya adı: “TRomeryD2_cocuk_hayattir” gibi olmalıdır.

 

 1. Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

 

            10. Jüri Üyeleri (ada göre alfabetik sırayla):

 

1) Cengiz KARLIOVA

2) Hilaneh MAHMOUDI

3) İzzet KERİBAR

4) Murat GÜR

5) Sami TÜRKAY

           Jüri en az üç üyenin katılımı ile toplanabilir.

           TFSF Temsilcisi:  Emrah AKYILDIZ

 

11. Yarışma Takvimi:

 

 

Katılım Başlangıç Tarihi:

23 Eylül 2019

Son Katılma Tarihi:

29 Aralık 2019 saat 23.00 (TSİ)

 

Seçici Kurul Toplantısı:

15-16 Ocak 2020

 

Sonuç Bildirimi:

20 Ocak 2020

Sergi ve Ödül Töreni:

Mart 2020                    

 

 

12. Ödüller-Sergileme

- Birincilik Ödülü: TFSF Altın Madalya + 10.000 (onbin) TL

- İkincilik Ödülü: TFSF Gümüş Madalya +  7.500 (yedibinbeşyüz) TL

- Üçüncülük Ödülü: TFSF Bronz Madalya +  5.000 (beşbin) TL

- Gençlik ve Spor Bakanlığı Fotoğraf Sanatını Teşvik Özel Ödülü: 5.000 (beşbin) TL

- İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Fotoğraf Sanatını Teşvik Özel Ödülü: ICYF bünyesinde düzenlenecek uluslararası etkinliklerden birine davet

 

Sergileme (en fazla 50 fotoğraf)             250.- TL

 

13. Yarışma Sekretaryası-İletişim:    

Murat Berkyürek 0532 364 05 93

Hilal Öztürk / 0212 465 39 39 / h.ozturk@icyforum.org

 

            14. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.