Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-066 T.C. Çaykara Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması – 2019  - SKT: 15.6.2020  

Düzenleyen Kurum
T.C. Çaykara Belediyesi
TFSF Onay No
2019-066
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
24.9.2019
Son Katılım Tarihi
15.6.2020
Seçici Kurul Toplanması
20.6.2020
Sonuç Bildirim Tarihi
21.6.2020
İlgili Kişi
Metin İNAN
Tfsf Temsilcisi
Erdoğan ÖĞRETMEN
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

 

T.C. ÇAYKARA BELEDİYESİ
1. Ulusal Fotoğraf Yarışması – 2019
Şartnamesi

 

 1. Yarışmanın adı:

Çaykara nın Güzellikleri’ Dört Mevsim Çaykara (doğa kültür yaşam ve turizm )

 

2-Yarışmanın Konusu ve Amacı:

Türkiye’nin en önemli turizm yerlerinden Uzungöl ü içinde barındıran  Çaykara’nın tarihi Doğal Güzellikleri kultürü yaylaları ile yaşam alanlarını belirleneceği fotoğraflar

 

3-Yarışma Organizasyonu:

“Çaykara Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Çaykara Belediyesi tarafından organize edilmektedir.

 

4-Bölümler:

Yarışma, dijital (sayısal) ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

5-Yarışma Koşulları:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir Yarışmaya 01-01-2019 tarihi itibarıyle cekilen fotoğraflar Kabul edilecektir

 1. Yarışma; Çaykara Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 2. Yarışmaya sunulacak fotoğrafların Çaykara’ya ait olması gereklidir.
 3. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 4. Birden fazla fotoğrafın montajlarıyla oluşturulan fotoğraf (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı ve insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (done) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluklar katılımcıya aittir.
 5. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 6. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 7. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 8. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 10. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 11. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 12. Çaykara Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 13. Yarışma sonucu Çaykara Belediyesi’nin http://www.caykara.bel.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr  ve http://tfsfonayliyarismalar.org/  adreslerinde duyurulacaktır.

6-Telif (Kullanım) Hakkı:

 1. Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Çaykara Belediyesi ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Çaykara Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Çaykara Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yevre muhteva sınırı olmadan Çaykara Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 4. Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi,TV, internet vasıtasıyla sanatçıların ismi belirtilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 5. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 7. Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar bir albümde toplanacak ve bu albüm ödül alan katılımcıya birer tane gönderilecektir.
 8. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. odul alan fotoğraf ücretleri 30 iş gunude verilen hesaplara yatırılacaktır
 9. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar   http://www.caykara.bel.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr, http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  web adreslerinde, sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 10. Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.
 11. TFSF online yarışmalar web sayfasına üye olarak yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 1. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Odul alan fotoğraflardan daha sonra RAW formatları istenecektir
  3. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
  4. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
  5. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
  6. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  7. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
  8. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli
  9. 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, karakterleri kullanılmamalıdır ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
   1. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 1. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 2. İsimlendirme:
  1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
  2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
  3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
  4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
  5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_cinar_alti” veya “TRomeryD2_meydan” gibi…
 3. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması

halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

 1. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Çaykara Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

 

8- SeçiciKurul:

Hanefi TOK                             Çaykara Belediye Başkanı

Ata Yakup Kaptan                   Prof.Dr.Akademisyen Fotoğraf Sanatcısı

Metin ÖZTÜRK                        Fotoğraf sanatçısı

Şenol ERDENER                    Trabzon Fotoğraf Evi Başk

Ali KAHVECİ                            Foto Forum Başkanı

 

Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Erdoğan ÖĞRETMEN

9- Yarışma Takvimi                :

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 20.09.2019 Son Başvuru Tarihi                                :15.06.2020

 

Jüri Toplantı Tarihi Sonuç Bildirim Tarihi

 

: 20.06.2020

: 21.06.2020

 

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi  :Yarışma sonrasında bilgi verilecek…

 

 

10-Ödüller:

Birincilik Ödülü                                               3,000 TL

İkincilik Ödülü                                                 2,500 TL

Üçüncülük Ödülü                                           2.000 TL

Çaykara Belediyesi Özel Ödülü

Uzungöl Birlik A.Ş Özel Ödülü                     2. Adet

Uzungöl İnan Kardeşler Otel Özel Ödülü      2. Adet  

Uzungöl Şerah Otel Özel Ödülü                    2 Adet

Mansiyon                     

 

 

 

 

 

1000TL

1.000 TL

1.000 TL

1.000 TL

1.000 TL

 

Sergileme (En fazla 40 adet)                         300TL

 

11-Yarışma Sekretaryası/İletişim:

Çaykara Belediyesi – Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü belediye sokak no:12 ,Çaykara/TRABZON

Ilgili    :  Metin İNAN

Irtibat  : 05323207803

İlgili         : Berat TOSUN

beldiye   : 0 (462)616 10 29

Cep: 05363158156

E-posta :tosunberat51@gmail.com