Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2020-008 İGDAŞ 6. Ulusal En ''Havalı'' Kareler Fotoğraf Yarışması 2019 İstanbul’un Balkon Sefası, Pencere Sevdası - SKT: 24.2.2020  

Düzenleyen Kurum
İGDAŞ
TFSF Onay No
2020-008
Kategoriler
Dijital-Renkli  -    -    -  
Başlama Tarihi
14.10.2019
Son Katılım Tarihi
24.2.2020
Seçici Kurul Toplanması
27.2.2020
Sonuç Bildirim Tarihi
2.3.2019
İlgili Kişi
Nesrin DEMİRCİ (08.00-17.00)
Tfsf Temsilcisi
Duygu Nazire Kaşıkçı
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

İGDAŞ 6. Ulusal En “Havalı” Kareler Fotoğraf Yarışması 2019
İstanbul’un Balkon Sefası,
Pencere Sevdası

 

1. KONU ve AMAÇ

 

Balkonlar ve pencereler sokaklara açılan, dışarının canlılığını hayatımıza taşıyan, en aydınlık, en özgür elemanlarıdır evlerin. Kimi zaman rengarenk çiçeklerle süslediğimiz, çoğu zaman dışarıda olup biteni gözlediğimiz balkonlar ve pencereler, dış dünyayla iletişim kurduğumuz çok özel mekânlardır bir anlamda…

 

Balkon ve pencere deyince öncelikle keyif gelir insanların aklına. Geleni geçeni seyrederken, gelip geçenin de bakmaya kıyamadığı Heybeli, Kumbaracı ve Balat gibi daha nice semtlerimizin balkon ve pencerelerinde çekirdek çitlemenin, önlerinde dizili çiçeklerin mis kokuları arasında tavşankanı bir çay içmenin tadına doyum olmaz. Bazen de dar sokakların iki yanındaki sarmaşıklarla süslenmiş, erguvan ağaçlarıyla renklenmiş balkonlar ve pencereler arasında komşuların sohbetleri yankılanır kulaklarımızda. Yani onlar, sosyalleşmenin geleneksel portallarıdır aynı zamanda.

 

Kafamızı kaldırıp bakmaktan kendimizi alamadığımız, hayatımızda her daim özel bir yere sahip olan İstanbul’un balkon ve pencerelerini sizlerin objektiflerinden görmek istedik ve

6. Ulusal En “Havalı” Kareler Fotoğraf Yarışması 2019’un temasını bu yıl “İstanbul’un Balkon Sefası, Pencere Sevdası” olarak belirledik.

 

Yarışma İGDAŞ tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmamızın aday fotoğrafları, her biri kendi alanlarında uzman jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilecektir.

 

 

2. KATEGORİ ve BÖLÜM

 

Yarışma belirtilen konu çerçevesinde tek bir kategoride, Sayısal (Dijital) Renkli olarak düzenlenecektir. Bunun dışında siyah-beyaz ya da doğal olmayan farklı renklere dönüştürülmüş fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

 

 

3. KATILIM KOŞULLARI

 

 1. Katılım ücretsizdir.
 2. Fotoğrafların İstanbul ili sınırları içinde çekilmiş olmaları gerekmektedir. Fotoğrafta bunu ispatlayacak bir iz bulunmalıdır; aksi durumdaki eserler yarışmaya dahil edilmez, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 3. Yarışmaya bölge ya da il kısıtlaması olmaksızın, T.C. vatandaşı ve son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir. Yarışmaya seçici kurul, organizasyon komitesi üyeleri, TFSF temsilcileri ve İGDAŞ çalışanları ile onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.
 4. Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesinde, anlatım biçiminde özgürdür.
 5. Daha önce ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayımlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.
 6. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılmışsa katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 7. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
 8. Kesme (yeniden çerçeveleme/crop'lama), renk, kontrast, ışık düzeltmeleri gibi basit müdahaleler, abartılmamak koşuluyla yapılabilir. Bu konuda jürinin takdiri esastır. Jüri ileri düzeyde müdahale olduğuna karar verirse, bu durum kural ihlali sayılır.
 9. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar, ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 10. Düzenleyici kurum fotoğrafın RAW formatını, bu yoksa orijinal ve hiçbir müdahale yapılmamış formunu katılımcıdan isteyebilir.

 

 

4. GENEL KURALLAR

 

 1. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımlar geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 2. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 3. Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 4. Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, kural ihlali gerekçeli raporu ile ismi duyurulur ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır.
 5. Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
 6. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

 

 

5. YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ ve GÖNDERİLMESİ

 

 1. Aday fotoğraflar,
  1. www.enhavalikareler.com web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek

veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak

 1. www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
 1. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 2. www.tfsfonayliyarismalar.org sitesine daha önceden üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 3. Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
 4. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif başka hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 5. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgileri yer almamalıdır.
 6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 9-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 7. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 8. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 9. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 10. İsimlendirme:
 11. Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır. (Türkiye için “TR”.)

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. (Örneğin “Emel Büyük” isimli katılımcı için emelb veya bemel gibi.)

 1. Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır. (Sayısal Renkli (Dijital Colour > DC.)
 2. Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir. ( _ )
 3. Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Emel Büyük isimli katılımcının 1 no’lu “Tarihi Teras” ve

2 no’lu “Meydan Mısırcısı” adlı eserinin isimlendirmesi “TRemelbDC1_tarihi_teras” ve “TRemelbDC2_meydan_misircisi” gibi olmalıdır.

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hataların oluşması halinde, onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verildiği takdirde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İGDAŞ sorumlu olmayacaktır.

 

 

6. TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 

 1. Yarışmada ödül alan ve dereceye giren tüm eserlerin yayın, telif, kullanım, sergileme hakkı ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, fotoğrafçıyla birlikte süresiz olarak eser sahibi ile İGDAŞ ve İGDAŞ’ın en büyük hissedarı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler İGDAŞ arşivinde saklanacaktır. Fotoğrafçı eser(ler)inin kullanımı için peşinen izin/muvafakatname vermiş sayılır. Yarışma sonunda ödül alan ve dereceye giren eserler, bütün telif haklarıyla İGDAŞ tarafından satın alınmış gibi işlem görür.
 2. Katılımcı, ödül verilen ve/veya sergilenmeye layık görülen fotoğraf(lar)ının isminin belirtilmesi suretiyle, İGDAŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde sergilenmesi veya yarışmadan sonra aynı konuda yayımlanacak kataloğu da içeren eserde ve yarışmanın tanıtımı amacıyla oluşturulabilecek her çeşit çalışmada yer alması durumunda ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.
 3. Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler

http://www.enhavalikareler.com

İGDAŞ’ın kurumsal sitesi http://www.igdas.istanbul

TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında yayınlanacak; ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan Almanak 2020’de İGDAŞ’a ait sayfalarda yer alacaktır.

 1. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Ödül alan ve sergilemeye seçilen fotoğraflar haricinde, çeşitli mecralarda gerekli görüldüğünde kullanılmak üzere,  seçilen fotoğrafların sahiplerine tamamen İGDAŞ’ın inisiyatifinde olmak üzere ve fotoğraf sahiplerinin yazılı muvafakati/izni alınmak suretiyle fotoğraf başına en fazla 400 TL telif ücreti ödenecektir. Katılımcı, telif ücretine itiraz hakkından peşinen vazgeçtiğini ve artırım talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İGDAŞ, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 4. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 5. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 6. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 7. Katılımcılar, TFSF Yarışma Web Sayfası’na üye olup bu yarışmaya eser göndermekle şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 8. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.

 

 

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI ve SERGİ

 

Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi tamamlandıktan sonra http://www.enhavalikareler.com, İGDAŞ’ın kurumsal sitesi http://www.igdas.istanbul, TFSF’nin sitesi http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödül ve plaketleri 12 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Serginin yapılacağı yer, sonuçların duyurusuyla aynı zamanda açıklanacaktır.

 

 

8. SEÇİCİ KURUL

(Soyadına göre alfabetik sırayla)

 

Nevzat Çakır                                   Fotoğraf Sanatçısı

İlyas Göçmen                                 Fotoğraf Sanatçısı

İzzet Keribar                                  Fotoğraf Sanatçısı

Dr. Mithat Bülent Özmen            İGDAŞ Genel Müdürü

Sadık Üçok                                     Fotoğraf Sanatçısı

 

Seçici Kurul en az 3 kişi ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Duygu Nazire KAŞIKÇI

 

 

9. ÖDÜLLER

 

Birincilik

7.000 TL + Plaket + TFSF Altın Madalya

 

İkincilik

6.000 TL + Plaket + TFSF Gümüş Madalya

 

Üçüncülük

5.000 TL + Plaket + TFSF Bronz Madalya

 

İGDAŞ Özel Ödülü                         5.000 TL + Plaket

Mansiyon (3 adet)                         3.000 TL + Plaket

Sergileme (En fazla 35 adet)         400 TL

 

Dereceye giren tüm katılımcılara Başarı Belgesi verilecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Son Katılım Tarihi            :  24 Şubat 2020, Pazartesi saat 23.00 (TSİ)

Seçici Kurul Toplantısı    :  27 Şubat 2020, Perşembe

Sonuç Bildirimi                :  02 Mart 2020, Pazartesi

Ödül Töreni ve Sergi       :  12 Mart 2020, Perşembe

 

 

BAŞVURU ADRESİ

        

Fotoğraflar www.enhavalikareler.com web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak www.tfsfonayliyarismalar.org internet sitesi kullanılarak gönderilmelidir.

 

 

İLETİŞİM

 

İGDAŞ İrtibat             :  Nesrin DEMİRCİ (08.00-17.00)

Tel                               :  0212 499 10 66

E-posta                       :  nesrin.demirci@igdas.istanbul

 

Yarışma Danışmanı   :  Ünal MECİT (AFIAP)

E-posta                       :  unal.mecit@humantouch.com.tr

 

Daha fazla bilgi için:     www.enhavalikareler.com ve

                                       www.igdas.istanbul sitelerine müracaat ediniz.                                     

 

 

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından

TFSF 2020-008 numarası ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.