Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2019-073 Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 5.Fotoğraf Yarışması  - SKT: 31.12.2019  

Düzenleyen Kurum
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
TFSF Onay No
2019-073
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
30.10.2019
Son Katılım Tarihi
31.12.2019
Seçici Kurul Toplanması
25.2.2020
Sonuç Bildirim Tarihi
12.3.2020
İlgili Kişi
Çetin KAYA
Tfsf Temsilcisi
Hasan Özdemir
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)
5.Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

GİRİŞ

Üreticilerin tüm doğal afetlere karşı güvence altına alınarak, gelirlerinde istikrarı sağlayabilecek, geniş kapsamlı, sürdürülebilir bir tarım sigortası sisteminin kurulabilmesi amacıyla, 5363 sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” 21.06.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girmiş ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kurulmuştur.

Bu Kanun, bir yandan çiftçinin ödeyeceği sigorta primine Devlet desteği verilebilmesini sağlarken, diğer yandan sigortacılık uygulamalarını standart hale getirmeyi, teminat kapsamını genişletme ve çeşitlendirmeyi, tazminat ödemelerinin zamanında yapılabilmesini, tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir sistem kurmaktadır. Kısaca TARSİM olarak adlandırılan bu Sistem’in kâr amacı bulunmamaktadır ve temeli gönüllülük esasına dayanmaktadır. Yapılacak sigortalar karşılığında üstlenilen riskler, sigorta şirketlerinin çiftçilerden aldıkları primler ve Devlet’in sağlayacağı prim destekleri, bu Havuz’da toplanmakta, çiftçilerin uğrayacağı zararlar bu Havuz’dan karşılanmaktadır.

 

YARIŞMANIN KONUSU

Tarımsal üretimi tehdit eden doğal riskler nedeniyle meydana gelen kayıplar, üreticinin gelirinde dalgalanmalara neden olmakta, üretim faaliyetinin sürdürülmesini kesintiye uğratmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretimde meydana gelecek bu kayıpların önlenebilmesi ve azaltılabilmesi için en etkili sistem Tarım Sigortası’dır.

TARSİM, düzenlediği “Tarım ve Tarımda Risk”konulu fotoğraf yarışmasında, tarım faaliyetlerinin önemini vurgulayarak ve bu faaliyetlerin kesintiye uğramasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek; tarım sigortaları ile ilgili ülke genelinde farkındalığı artırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

 

KATILIM

Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilciler, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üst düzey yöneticileri, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği İktisadi İşletmesi (İFSAK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

 

GENEL KATILIM ŞARTLARI

 

 

 

 

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

 

 

 

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

  1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
  2. Fotoğraflar çevrimiçi (online) olarak, http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sitesinden yüklenecektir.
  3. Fotoğrafların http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfasına yüklenebilmesi için, üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta ile gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar, eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
  4. Yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
  5. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede; ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
  6. Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
  7. İsimlendirme, aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

1. adım:Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2. adım: Ülke kodundan sonra, fotoğraf sahibinin ismi en fazla 5 (beş) karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örnek: Çetin Kaya için “ckaya”).

3. adım:Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).

4.adım: Fotoğrafın sıra numarası (1’den 4’e kadar) rakamla yazılmalı ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir. ( _ )

5. adım: Alt çizgiden sonra, fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır (Örnek: “TRckayaD1_ornekfoto” veya “TRckayaD2_ornekfoto”)

h)    Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük, 4 Mb’den büyük olmamalıdır.

i)     İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde, onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresi ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde, problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

j)     Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlarda, TARSİM ve İFSAK sorumlu olmayacaktır.

 

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile)

Baytekin KARA                                  –Fotoğrafçı, ANAFOD Üyesi

Kumral KEPKEP                                –Fotoğrafçı, İFSAK Üyesi

Ramiz ŞAHİN                                     -Fotoğrafçı, İFSAK Yönetim Kurulu Üyesi

Sema KÖSOĞLU KARLIOVA           - Fotoğrafçı, FOTOGENÜyesi

Zeki KARAKURT                                -TARSİM Genel Müdür V.

 

Seçici Kurul, tüm üyelerin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

 

TFSF Temsilcisi: Hasan ÖZDEMİR

 

 

 

 

ÖDÜL-SERGİLEME/SATINALMALAR

Birincilik                                                                  6.000- TL

İkincilik                                                                   5.000- TL

Üçüncülük                                                              4.000- TL

Mansiyon (4 adet)                                                  1.500- TL

Sergileme/Satın Alma (En fazla 20 adet)              150- TL

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi                                   : 31 Aralık 2019 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi                    : 25 Şubat 2020

Sonuçların Açıklanması                            : 12 Mart 2020

Ödül Töreni                                               : Daha sonra duyurulacaktır.

*TARSİM, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik hakkını saklı tutar. Ödül Töreni gerçekleştirilmeyebilir.

 

İLETİŞİM-SEKRETERYA

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)

Çetin KAYA

İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2 Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 292 1807

E-posta: iletisim@ifsak.org.tr

 

Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2019-073” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.