Yarışma Duyuruları/ Yarışma Detay Bilgi

2020-020 ''TFSF Kupası 2019'' Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Kupası Ulusal Fotoğraf Yarışması 2019 - SKT: 30.12.2019  

Düzenleyen Kurum
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)
TFSF Onay No
2020-020
Kategoriler
Dijital  -    -    -  
Başlama Tarihi
15.11.2019
Son Katılım Tarihi
30.12.2019
Seçici Kurul Toplanması
1.1.2020
Sonuç Bildirim Tarihi
30.1.2020
İlgili Kişi
Tfsf Temsilcisi
Ferhat Can SARIKOÇ
Türkçe Şartname
Detay Bilgi  
 
 
 
 

"TFSF Kupası 2019"
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Kupası Ulusal Fotoğraf Yarışması 2019
Şartnamesi

 

A - YARIŞMANIN ADI:

Yarışmanın adı " Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Kupası Ulusal Fotoğraf Yarışması"dır.

 

B - DÜZENLEYEN  KURUM:

Bu yarışma Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından düzenlenir. Organizasyon, herhangi bir kurum ya da derneğe devredilemez. Organizasyonda görev alacak kişiler TFSF yönetim Kurulu tarafından atanır.

 

C - AMAÇ:

TFSF'yi oluşturan derneklerin ve onların üyelerinin fotoğraf üretimine katkı sağlamak, üyelerin bağlı oldukları derneği sahiplenmesi, desteklemesi ve derneklerin sanat ortamında kaliteli bir rekabet ile kaynaşmasını, birbirlerini sanat ortamında tanımalarını sağlamak. Türk fotoğraf sanatı için özgün eserlerin oluşmasına ve değerlendirilmesine imkân tanımak.

 

Ç - KONU:

1- TFSF Kupası 2019’un konusu “Serbest”tir.

2- Tümüyle bilgisayarda hazırlanmış, grafik üretilmiş eserler hariç sanatsal anlam katacak müdahaleli ve siyah beyaz, renkli sayısal tabanlı fotoğraflar takım içinde belli bir konu bütünlüğü içinde olmak üzere diledikleri konu içeriği ile katılabilir.

3- Fotoğraflar 2017 - 2019 yılları içinde çekilmiş olmalıdır.

 

D - KATEGORİ-BÖLÜMLER:

 1. Yarışma tek bölümlüdür ve katılım için Takım Üyeliği gerektirir:

Takım Bölümü: (Sayısal (Dijital): “Serbest” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > Dijital > D).

Takım katılımcılarının fotoğrafları, iki farklı seçici kurul tarafından ayrı oturumlarda değerlendirmeye alınacaktır. İlk oturumda takım olarak ikinci oturumda aynı fotoğraflar ile bireysel kategoride değerlendirme yapılacaktır.

 

E - KATILIM KOŞULLARI:

1.Sadece TFSF'ye üye Fotoğraf dernekleri tek 1 (bir) takım halinde yarışmaya katılabilir (Bundan sonra geçen ifadelerde ‘’Dernekler’’ Takım olarak anılacaktır). TFSF üyesi olmayan dernek(ler) ile topluluk/kulüp/grup veya bireysel katılımlar kabul edilmeyecek ve bu tür katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

2. Yarışmaya; seçici kurul ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden akrabaları ve haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ve derneklerin onursal üyeleri onursal üye oldukları derneklerin takımından katılamaz. Bu yarışmada görev alan TFSF temsilcisi hariç TFSF temsilcileri bağlı oldukları derneklerin takımı ile yarışmaya katılabilir.

3.Düzenli yapılması planlanan bu yarışmaya aynı fotoğraf bir kez katılabilir, aksine davranış kural ihlali sayılır.

4.Katılım TFSF üyesi dernek adına Takım halinde olacaktır. Her derneğin kısa adı aynı zamanda Takımın adı da olacaktır (   Takımı) ve bir Takım Kaptanı olacak, fotoğraflar sisteme Takım kaptanı tarafından, Takım adı ve fotoğrafların sahipleri belirtilerek toplu halde yüklenecektir. Bir derneğin adını o derneğin bilgisi dışında kullananlar kural ihlali yapmış sayılır.

5.İsimlendirme aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

6.“Takımın kısaltılmış adı + altçizgi + katılımcının adı + altçizgi + katılımcının soyadı + altçizgi + eser sıra no + alt çizgi + eser adı”. Örneğin “FSK_omer_gemici_1_portre”

7.Bireysel değerlendirmede derece alan kişilerin belirlenmesi fotoğraf isimlendirmesi üzerinden yapılacağı için fotoğrafların mutlaka düzgün isimlendirilmiş olması gerekmektedir. Hatalı ya da düzgün isimlendirilmeyen fotoğrafları yarışma katılım süresince takım kaptanı hesabı üzerinden yeniden isimlendirilebilecektir.

8.Fotoğrafların isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır.  Boşluk yerine sadece alt çizgi (_) kullanılmalıdır.

9.Takım üye sayısı en az 7 (yedi) kişi, en fazla 10 (on) kişi olacaktır.

10.

11.

12.

13.

14.

15.2018 yılından itibaren Birincilik kupasını 3 (üç) kez kazanan derneğe, logosunun üstünde özel tasarlanmış yıldız kullanma izni verilecektir.

16.Farklı derneklere üye olanlar, sadece TFSF üyesi bir derneğin Takımında yer alabilirler. Aksi durum kural ihlali anlamına gelir.

17.Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

18.kabul

19.Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

20.etmesi

21.TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

22.Yarışma sonuçları Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin  www.tfsf.org  ve  www.tfsfonayliyarismalar.org  web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

 

F - TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

1.da süresiz olarakkabul

2.diğer hak kabulburücu

3.Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. TFSF fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

4. kabul kabul

 1. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 2. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden fotoğrafçı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen fotoğrafçının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici olarak TFSF ortaya çıkacak hukuki/ticari sorunlarda taraf değildir. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır.
 3. Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

8.Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

9.Gerekli görüldüğünde / istendiğinde ödül ve sergileme alan fotoğrafların orijinali (bilgileri) incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

10.Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden sonuçların açıklanmasından 30 (otuz) gün sonra silinecektir.

11.Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

12.Katılımcılar; TFSF’nin  http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

G - ESERLERİN YÜKLENMESİ:

 1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 2. Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak https://www.tfsfonayliyarismalar.org/turkiye_kupasi/ adresinden yüklenecektir.
 3. TFSF’nin https://www.tfsfonayliyarismalar.org/turkiye_kupasi/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce Takım kaptanı tarafından form doldurularak üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 4. Takım kaptanı haricinde bireysel üyelikler ile katılım kabul edilmeyecektir.
 5. Takım Kaptanı üyelere ait olan fotoğrafları toplu halde kimlere ait olduğunu belirterek ‘’Katılım Koşulları’ 3. (üçüncü) maddede’’ belirtildiği şekilde yükleyecektir. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 6. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, uzun kenar 2400 pikselden büyük, kısa kenar 1080 pikselden küçük olmayacak, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde ve dosyaların boyutları 2 Mb (Siyah-Beyaz ise 1 Mb)’den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmeyecek şekilde kaydedilmelidir.
 7. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 8. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmeyecektir.
 9. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF sorumlu olmayacaktır.

 

H - ÖDÜLLER

       Takım 1.lik ödülü                      : TFSF Birincilik Kupası + TFSF yayın seti

       Takım 2.lik ödülü                      : TFSF İkincilik Kupası + TFSF yayın seti

       Takım 3.lük ödülü                     : TFSF Üçüncülük Kupası + TFSF yayın seti

       Takım Mansiyon (3 adet)         : TFSF Mansiyon + TFSF yayın seti

 

       Katılımcı 1.lik Ödülü                 : TFSF Altın Madalya + TFSF yayın seti

       Katılımcı 2.lik Ödülü                 : TFSF Gümüş Madalya + TFSF yayın seti

       Katılımcı 3.lük Ödülü                : TFSF Bronz Madalya + TFSF yayın seti

       Katılımcı Mansiyon (3 adet)     : TFSF Mansiyon + TFSF yayın seti

 

I - SERGİLEME:

Takımlar bölümünde üç kupayı alan takımların tüm eserleri (30 (otuz) eser), mansiyon kazanan takımları temsilen o takımın en fazla puan alan 1 (bir)'er fotoğrafı ve kişisel bölümde katılımcı ödülü kazanan 6 (altı) eser olmak üzere toplam en fazla 39 (otuzdokuz) eserin baskısı yapılarak gerçekleştirilecektir.

Sergileme açılış sergisi sonrası Türkiye genelinde TFSF galeri zinciri kapsamındaki galerilerde gerçekleşecektir.

 

i - KATALOG:

Yarışmanın tamamlanması sonrası Yarışmaya katılan bütün takımların listesi ile ödül ve sergileme alan fotoğrafların birlikte sunulacağı "TFSF Kupası 2019" Dijital kataloğu hazırlanacaktır. Katalogdan birer örnek tüm katılımcılara, TFSF'ye üye ve üye olmayan fotoğraf sanatı derneklerine, ve Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ve benzeri fotoğraf müze ve kuruluşlara gönderilecektir. Ödül alan eserler “TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2019”da yer alacaktır.

 

J - YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi                            : 30.12.2019

Takım Seçici Kurul Toplantısı          : Ocak 2020 (ANKARA)

Bireysel Seçici Kurul Toplantısı        : Ocak 2020 (İSTANBUL)

Sonuç Bildirim Tarihi              : Ocak 2020

Sergi ve Ödül Töreni              : Şubat 2020

 

K - SEÇİCİ KURULLAR

     Takım Bölümü Seçici Kurulu: (ANKARA)

1.    Sefa ULUKAN                                       TFSF Başkanı

2.    Ozan SAĞDIÇ                                           Fotoğraf Sanatçısı

3.    İbrahim DEMİREL                                  Fotoğraf Sanatçısı

 

       Bireysel Bölüm Seçici Kurulu: (İSTANBUL)

1.    Serdar İYİİZ                                             TFSF Başkan Yardımcısı

2.    Yusuf DARIYERLİ                                  Fotoğraf Sanatçısı

3.    Cengiz KARLIOVA                                 Fotoğraf Sanatçısı

 

Yedek Seçici Kurul Üyesi:

Abdullah SEZGİN (Takım Bölümü)

 

Seçici kurullar, en az 3 (üç) üye ile toplanır.

 

L - TFSF Temsilcisi :

Ferhat Can SARIKOÇ (Takım Bölümü- ANKARA)

Cengizhan GÜNESEN (Bireysel Bölüm-İSTANBUL)

 

M - YARIŞMA, SALON ve SERGİ KOORDİNATÖRÜ:  Murat BERKYÜREK

 

N - YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM:

Ferhat Can SARIKOÇ

 

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2020 - 020” numara ile onaylanmıştır.